Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995

Đăng lúc 8:39 - 05/09/2018

Thất bại ở trận tranh HCĐ ASIAD 2018 của Olympic Việt Nam cũng là lời kết cho một thế hệ ở lứa tuổi U23.

Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
Dư âm ASIAD 2018: Tạm biệt thế hệ 1995
 
Bạn nên xem?
Scroll